รับสมัคร รปภ. จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
 • เพศ ชาย
 • อายุ 23-50 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่าย 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • พร้อม เบอร์โทรติดต่อ*

ส่งหลักฐานการสมัครมาที่

 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ลีพาร์ท จำกัด
 • 1050 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • สอบถามรายละเอียดโทร 095-1062679

รับสมัคร รปภ (อ.หาดใหญ่)

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
 • เพศ ชาย
 • อายุ 23-50 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่าย 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • พร้อม เบอร์โทรติดต่อ*

ส่งหลักฐานการสมัครมาที่

 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ลีพาร์ท จำกัด
 • 1050 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • สอบถามรายละเอียดโทร 095-1062679