รปภ.

สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ทำให้ความเสี่ยงต่อเหตุก่อการร้าย อาชญากรรม โจรกรรม เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง LeePath จึงจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ที่ผ่านการอบรมตามข้อกำหนด พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังต่อไปนี้

  • เฝ้าดูแลและกรั่นกรอง การเข้า-ออก ของพนักงานและผู้มาเยือน
  • เฝ้าระวังพื้นที่สถานประกอบการ ผ่านระบบกล้องวงจรปิด
  • ปกป้องทรัพย์สินของสถานประกอบการ พนักงาน และผู้มาเยือน
  • ยับยั้งการโจรกรรม อาชญากรรม และเหตุก่อการร้าย
  • จัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระงับบอัคคีภัย อพยพผู้คนในเหตุการณ์ร้ายแรง ฯลฯ
  • ป้องกันชีวิตของบุคคล จากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ร้ายแรง
  • ป้องกันพื้นที่ของสถานประกอบการ จากผู้บุกรุกที่ไม่พึงประสงค์
  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือกู้ภัย
%d bloggers like this: