IMG-4290

เรา คือ ผู้ให้บริการในสถานประกอบการ และที่พักอาศัย ด้านการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ด้วยการจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ตามข้อกำหนด พรบ.รปภ.2558

รองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งในกลุ่มโรงงาน สถานที่ราชการ ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ ลานจอดรถ ตลอดจนที่พักอาศัย หมู่บ้าน ฯลฯ

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ขยายงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคุณแม่ยุคใหม่ ด้วยบริการแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็ก ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียงอีกด้วย

img_5268