หน้าหลัก

IMG-4290

เรา คือ ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ด้วยการจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ตามข้อกำหนด พรบ.รปภ.2558 และจัดวางระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และใกล้เคียง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งในกลุ่มโรงงาน สถานที่ราชการ ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ ลานจอดรถ ตลอดจนที่พักอาศัย หมู่บ้าน ฯลฯ

img_5268